CIE METAL

Kataforetické lakování

Proces kataforetického lakování Katodická galvanizace nebo kataforéza je plně automatický ponorný lakovací proces na principu pohybu nabitých částic barvy v elektrickém poli směrem k pólu s opačným znaménkem (kovový díl v barvě).

Katodická galvanizace nebo kataforéza je plně automatický ponorný lakovací proces na principu pohybu nabitých částic barvy v elektrickém poli směrem k pólu s opačným znaménkem (kovový díl v barvě). Hlavním cílem úpravy je ochrana povrchu proti korozi, v oblastech kde je tato úprava ideální pro další použití. Tato úprava umožňuje lakovat v nepřístupných místech jako jsou dutá místa, trubky apod.

Před nanešením barvy prochází díly procesem přípravy povrchu sestávající z odmaštění, třikationtového fosfátování, pasivace a různými oplachy. Po aplikaci barvy následuje tepelná polymerace dílů.

Průmysl stále navyšuje požadavky na výběr kataforézního lakování s ohledem na jeho vynikající kvalitu povrchu, vysokou produktivitu, přiměřené náklady a vysokou účinnost. Kataforéza může být použita jako finální povrchová úprava nebo jako vynikající základ pro další povrchové úpravy. Velmi vhodná do originálních sestav dílů při zachování tolerancí rozměrů.